Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Usuwanie skutków gwałtownych opadów atmosferycznych

Od 10.06.2013r. do 17.06.3013r. Strażacy w powiecie wielickim interweniowali 226 razy razy do zdarzeń związanych z usuwaniem skutków gwałtownych opadów atmosferycznych. 46 interwencje przeprowadzono terenie gminy Biskupice, 7 na terenie gminy Gdów, 72 na terenie gminy Kłaj, 64 na terenie gminy Niepołomice oraz 37 na terenie gminy Wieliczka.16-06-2013