Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Wizytacja obozu harcerskiego

08 lipca br. strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej tut. komendy oraz druhowie z wytypowanych jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP Kłaj, OSP Niepołomice, OSP Wola Batorska) wizytowali w puszczy niepołomickiej rozpoczynający się obóz harcerski.
Zapoznano kadrę ze sposobami postępowania podczas możliwych zagrożeń mogących wystąpić na terenie obozu ze szczególnym uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych, obfitych opadów deszczu, gradu oraz silnych porywów wiatru.
Sprawdzono również oznakowanie dróg dojazdowych, ewakuacyjnych, łączność z kierownictwem obozu za pośrednictwem telefonii komórkowej jak również za pomocą udostępnionych przez straż pożarną radiotelefonów.Opracowanie: st. kpt. Masternak Michał, kpt. Robert Ulman
Zdjęcie: OSP Niepołomice09-07-2020