Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Warsztaty szkoleniowe z zakresu ratownictwa technicznego z wykorzystaniem fabrycznie nowych kabin samochodów ciężarowych MAN

04 lipca 2020 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu ratownictwa technicznego z wykorzystaniem sześciu fabrycznie nowych kabin samochodów ciężarowych MAN. Warsztaty rozpoczęły się od części teoretycznej w jednostce OSP Niepołomice, podczas której uczestnicy zapoznali się z zasadami bhp podczas pracy z urządzeniami hydraulicznymi oraz zagrożeniami wynikającymi podczas działań z zakresu ratownictwa technicznego.

Część praktyczna miała miejsce na terenie firmy Man Trucks w Niepołomicach. Ratownicy podzieleni na grupy kolejno doskonalili techniki ratownicze mające na celu wykonanie dostępu do osób poszkodowanych znajdujących się wewnątrz pojazdu.

W czasie całodniowych warsztatów między innymi ratownicy doskonalili techniki stabilizacji pojazdów ciężarowych oraz techniki wykonywania dostępu do osób poszkodowanych poprzez: usunięcie szyb, usunięcie drzwi, wyparcie przodu kabiny razem z deską rozdzielczą czy zastosowanie metody tzw. trzecich drzwi. Jeden ze scenariuszy zakładał prowadzenie działań, w których kabina znajduje się na boku. W tym przypadku wykonanie dostępu polegało miedzy innymi na wykonaniu otworu w poszyciu dachu.

Stały rozwój konstrukcji pojazdów wymusza konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego strażaków. Przeznaczone do ćwiczeń nowe kabiny pozwoliły nie tylko sprawdzić skuteczność obecnie stosowanych technik w ratownictwie technicznym ale również możliwości sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W warsztatach udział brali: JRG Wieliczka, OSP Niepołomice, OSP Staniątki,
OSP Wola Batorska, OSP Podłęże, OSP Szarów, OSP Kłaj, OSP Czarnochowice.

Organizatorem ćwiczeń była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach, firma MAN Trucks Sp. z o.o z siedzibą w Niepołomicach oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. To już nie pierwszy raz gdy współpraca między jednostkami ochrony przeciwpożarowej a firmą Man Trucks daje możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na terenie obiektu, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu wielickiego.

Serdecznie dziękujemy firmie Man Trucks Sp. z o.o. za udostępnienie kabin samochodów ciężarowych do ćwiczeń jak również instruktorom: mł. bryg. Rafałowi Podlasińskiemu oraz ogn. Pawłowi Karabinowi za poświęcony czas i przekazanie cennej wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Opracowanie: st. kpt. Michał Masternak, kpt. Robert Ulman06-07-2020