Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Włączenie jednostki OSP Szarów do KSRG

W dniu 15.02.2013 r. w Szarowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Wśród zaproszonych gości przybyli: nadbryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, p. Wojciech Kozak – Marszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego, , p. Jacek Juszkiewicz – Starosta Powiatu Wielickiego, p. Adam Kociołek – przewodniczący Rady Powiatu oraz p. Zbigniew Strączek - Wójt Gminy Kłaj. Gości powitał Komendant powiatowy PSP w Wieliczce, mł. bryg. Aleksander Starowicz. Po złożeniu meldunku Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP przez dowódcę uroczystości nastąpiło oficjalne włączenia OSP Szarów do KSRG. Akt włączenia odczytał Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce mł. bryg. A. Starowicz a decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu do KSRG z rąk Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przyjął Prezes OSP Szarów, dh Mirosław Włodarz. Uroczystość uzupełniły mowy okolicznościowe zaproszonych gości.
OSP Szarów jest 14 - tą w powiecie i 2 - gą w gminie Kłaj jednostką włączoną do KSRG.15-02-2013