Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Powierzenie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Wieliczce

Z dniem 24 czerwca 2020 r. małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Wieliczce mł. bryg. Leszkowi Kasińskiemu. Dotychczas mł. bryg. Leszek Kasiński pełnił funkcję dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce.

Pan mł. bryg. mgr inż. Leszek Kasiński służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 2004 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2008 r. ukończył studia inżynierskie oraz został mianowany na pierwszy stopień oficerski. Skierowany do dalszej służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce zajmował kolejno stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, dowódcy zmiany oraz dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej. Pan mł. bryg. Leszek Kasiński przez cały okres służby zdobywał wiedzę i doświadczenie podnosząc tym samym kwalifikacje zawodowe. W 2010 roku ukończył niestacjonarne studia magisterskie drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Pełniąc funkcje dowódcze w komendzie powiatowej PSP w Wieliczce wielokrotnie kierował działaniami ratowniczo gaśniczymi na terenie powiatu wielickiego. Jako doświadczony oficer pełnił też nieetatową funkcję zastępcy dowódcy kompanii gaśniczej „RABA” wchodzącej w skład małopolskiej brygady odwodowej.

Odznaczony:
- Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę,
- Brązową odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej,
- Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.24-06-2020