Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Gwałtowne opady deszczu w powiecie wielickim

W dniach 20-21.06.2020 roku na terenie powiatu wielickiego miały miejsce intensywne opady deszczu, które spowodowały liczne zalania, podtopienia domów, piwnic oraz ulic.Do dnia dzisiejszego odnotowano około 30 zdarzeń w znacznej większości na terenie Gminy Niepołomice i Gdów.Opracowanie: st. kpt. Masternak Michał, kpt. Ulman Robert
Zdjęcia: Archiwum JRG, OSP Gdów22-06-2020