Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej w lasach

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce przy udziale służby leśnej przeprowadzili w lasach powiatu wielickiego kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej. Podczas inspekcji sprawdzono dojazdy pożarowe oraz zbiorniki przeciwpożarowe wraz ze zlokalizowanymi przy nich punktami czerpania wody.
Sprawdzono również stan i wyposażenie baz sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w Nadleśnictwach oraz rozpoznano możliwości i warunki prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.


Opracowanie: kpt. Robert Ulman
Zdjęcie: mł. kpt. Bartosz Kłosowicz27-05-2020