Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Strażacy dostarczają żywność osobom objętym kwarantanną w powiecie wielickim

W związku z sytuacja epidemiologiczną wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2, na terenie powiatu wielickiego Druhowie Ochotniczych Straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego czynnie włączyli się do walki z zagrożeniem poprzez dowożenie żywności osobom objętym kwarantanną domową. Koordynację działań w zakresie pomocy żywnościowej zapewniają właściwe terytorialnie ośrodki pomocy społecznej.
Do działań dysponowani są ratownicy odpowiednio przeszkoleni jak również wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Żywność przekazywana jest bez wchodzenia do pomieszczeń oraz bez kontaktu bezpośredniego z osobami objętymi kwarantanną. Od dnia 18 marca do chwili obecnej odnotowano 34 interwencje związane z dowozem żywności na terenie powiatu wielickiego.


Opracowanie: st. kpt. Masternak Michał
zdjęcia: PSP w Wieliczce26-03-2020