Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

KOMUNIKAT - szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego

Szanowni Państwo,

Na podstawie §10 ust. 1 oraz §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art.56.1. Prawa budowlanego informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie Art.56.1. prawa budowlanego do czasu ustania zagrożenia epidemicznego za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 289-49-25.


Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w tut. Komendzie. Dziękuję za wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.pspwieliczka.pl.

Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce: st. kpt. Przemysław Przęczek24-03-2020