Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 18 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi petentów przez funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
ul. Park Kingi 4, 32-020 Wieliczka
tel. 12 289-49-25, fax. 12 278-15-22

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: kppspwieliczka@straz.krakow.pl
• lub telefonicznie: 12 289-49-25
• dokumenty można składać elektronicznie za pomocą rządowej platformy ePUAP

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów i komórek Komendy będzie możliwy:
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
- wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Komendzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.pspwieliczka.pl

Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce: st. kpt. Przemysław Przęczek24-03-2020