Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Przekazanie samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raciborsko

15 listopada 2019 r. odbył się uroczysty apel z okazji przekazania i poświęcenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborsku (powiat wielicki). Na uroczystość przybyli: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Marek Bębenek, Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce - st. kpt. - Przemysław Przęczek, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka - pan Artur Kozioł, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych - pani Agnieszka Szczepaniak, Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji - pan Piotr Krupa, Przedstawiciel WFOŚiGW - pan Paweł Zorski, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Wieliczce - pan Krzysztof Kuhl, Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - dh Władysław Kucharski, Komendant Gminny - dh Sebastian Szostak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce - pan Tadeusz Luraniec, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Sołtys wsi Raciborsko - pani Maria Michalik, Proboszcz parafii Raciborsko - ks. Kazimierz Kubik.

Oficjalnego przekazania dokonali: Małopolski Komendant Wojewódzki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. Po okolicznościowych przemówieniach, zaproszono gości na ciepły poczęstunek.

Opracowanie: st. kpt. Michał Masternak
Zdjęcia: OSP Raciborsko21-11-2019