Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Uroczyste otwarcie nowej remizy OSP w Szarowie

15 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej remizy strażackiej w Szarowie. Budynek zapewni doskonałe zaplecze dla ratowników oraz sprzętu pożarniczego.
W uroczystości udział wzięli: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Marek Bębenek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce - st. kpt. Przemysław Przęczek, Starosta Wielicki - Adam Kociołek, Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek oraz liczni przybyli strażacy OSP z terenu Gminy Kłaj. Budowę nowej remizy sfinansowała Gmina Kłaj oraz Województwo Małopolskie.
W trakcie uroczystości przekazano również lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu. Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem nowej remizy i poczęstunkiem w sali WDK w Szarowie.

Opracowanie: kpt. Robert Ulman
Zdjęcia: OSP Szarów21-11-2019