Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem "GAZ 2019"

13 listopada 2019 r. w miejscowości Podolany (gmina Gdów) odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe, których scenariusz zakładał pożar stacji redukcji gazu wysokiego ciśnienia. Ćwiczenia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na początek przedstawiciele firmy GAZ System S.A przeprowadzili w siedzibie jednostki OSP Pierzchów wykład w zakresie eksploatacji gazociągów, stosowanych zabezpieczeń oraz możliwych zagrożeń i ich skali.
W ćwiczeniach praktycznych brało udział 14 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu wielickiego, 6 zastępów z Centralnego Odwodu Operacyjnego Małopolskiej Brygady Odwodowej, Policja oraz przedstawiciele firmy Gaz System S.A.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie:
- założeń Powiatowego Planu Ratowniczego,
- procedur dysponowania sił i środków,
- taktyczno-technicznych możliwości zastępów przewidzianych do udziału
w ćwiczeniach, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji zaopatrzenia wodnego,
- systemów łączności współdziałania i dowodzenia,
- pracy sztabu Kierującego Działaniem Ratowniczym,
- zaplecza logistycznego.

Ćwiczenia nadzorowali: Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce - st. kpt. Przemysław Przęczek oraz oficerowie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Opracowanie: st. kpt. Michał Masternak, kpt. Robert Ulman, KP PSP Wieliczka
Zdjęcia: mł. kpt. Marcin Musiał15-11-2019