Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Święto 11 Listopada.

11 Listopada to jedno z najważniejszych polskich świąt państwowych, w którym co roku uroczyście obchodzimy rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości To ważny dzień i znakomita okazja, by uczcić pamięć tych, którzy poświęcili swoje życie lub zdrowie w imię przyszłych pokoleń oraz odbudowie niezależnej polskiej państwowości, gdzie udało się stworzyć warunki do zaistnienia na arenie międzynarodowej niepodległego bytu oraz okoliczności sprzyjające rozwojowi gospodarczemu i społecznemu,06-11-2019