Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Rozliczenie dotacji 5000+

W związku z zapytaniami dotyczącymi wydatkowania dotacji 5000 + w zakresie realizacji zadania publicznego pt. "Dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych", uprzejmie informujemy iż termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia podpisania umowy przez KG PSP do dnia 30 grudnia 2019 r.


Do rozliczenia dotacji 5000 + proszę przygotować:
- opisane na odwrocie faktury i podpisane faktury zgodnie z ofertą,
- ksero książki z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
- ksero potwierdzenia przelewu za zgodność z oryginałem.
W celu dokonania wstępnej weryfikacji zgodności zakupu z umową i wnioskiem prosimy o składanie kompletu dokumentów do Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego tut. Komendy.

Weryfikację poprawności opisania faktur oraz kompletność niezbędnej do rozliczenia dokumentacji dokonuje p. Marzena Święszek z Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej.

Opis do faktury


Oświadczenie dotyczące rachunku bankowego03-12-2019