Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Wyniki "VI Manewrów Ratowniczych Powiatu Wielickiego"

19 października 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Wieliczka odbyły się Manewry Ratownicze Powiatu Wielickiego. Była to już szósta edycja tego przedsięwzięcia, które na dobre wpisało się w kalendarz szkoleń i ćwiczeń dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.Głównym celem manewrów było doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania podczas zdarzeń. Główne założenie podzielone zostało na cele szczegółowe:

• Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
• Doskonalenie umiejętności w zakresie kierowania działaniami ratowniczymi.
• Doskonalenie technik i umiejętności w zakresie prowadzenia linii gaśniczych i podawania środków gaśniczych
• Doskonalenie technik i umiejętności w zakresie działań wysokościowych
• Doskonalenie umiejętności z zakresu terenoznawstwa.


Drużyny podczas manewrów zmierzyły się z trzema zadaniami.

W pierwszym zadaniu ratownicy mieli wykonać rozwinięcie bojowe do pożaru poprzez podanie środka gaśniczego z prądownicy oraz podanie środka gaśniczego w postaci piany z wykorzystaniem wytwornicy pianowej oraz zasysacza liniowego.
Drugie zadanie polegało na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, który zsunął się z 20 metrowego urwiska i zatrzymał się w połowie jego wysokości. Poszkodowany doznał obrażeń kończyn dolnych i wymagał szybkiego transportu na górę, gdzie czekał zespół pogotowia ratunkowego.
W ostatnim zadaniu ratownicy musieli podjąć działania w związku z użądleniem drwala przez osy, prowadzącego prace wycinkowe w lesie. Zadanie było tym trudniejsze, iż drwal był uczulony na jad owada, a miejscem ukąszenia była szyja poszkodowanego.

Sędziowie szczególną uwagę zwracali na współpracę zastępu, trafność podejmowanych decyzji, a także poprawne wykonanie działań zmierzających do likwidacji zagrożenia.


Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce - OSP Biskupice

2 miejsce - OSP Pierzchów
3 miejsce - OSP Staniątki

Należy zaznaczyć, że rywalizacja w tym roku była bardzo wyrównana.

Informujemy, że po zakończeniu Manewrów drużyna OSP Gorzków złożyła oficjalny protest dotyczący błędnego ich zdaniem naliczenia punktacji końcowej.
Komisja Sędziowska ponownie zapoznała się kartami punktowymi wszystkich drużyn i pozytywnie rozpatrzyła protest.
W związku z powyższym Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce informuje, iż ostatecznie przyznano dwa V miejsca, w tym jedno dla drużyny OSP Gorzków.

Opracowanie: kpt. Robert Ulman, st. kpt. Michał Masternak, kpt. Marcin Musiał
Zdjęcia: Archiwum JRG21-10-2019