Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Cykl szkoleń w sprawie nowych źródeł finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych

W związku z nowym źródłem finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce zorganizowali cykl szkoleń dla druhów OSP z terenu powiatu wielickiego.
Szkolenia dotyczyły zasad i możliwości ubiegania się o dofinansowanie, potocznie nazywane "5000+".
Omówiono szczegółowo zasady dofinansowania działań związanych z ochroną i prewencją przeciwpożarową oraz popularyzacją sportu i kultury fizycznej, a także realizacją przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, takich jak:
- organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalające na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
- organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.


Opracowanie: kpt. Robert Ulman, Marzena Święszek
Zdjęcie: st. sekc. Michał Zdebski06-09-2019