Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

WARSZTATY RATOWNICZE "PUSZCZA 2019"

W dniach 31.08.2019r. oraz 01.09.2019r. na terenie Jednostki OSP w Kłaju oraz Puszczy Niepołomickiej odbyły się warsztaty szkoleniowe pod kryptonimem "PUSZCZA 2019". Pierwszego dnia warsztatów w Jednostce OSP Kłaj odbyły się zajęcia teoretyczne, w czasie których prelegenci omówili następujące zagadnienia:
- ogólna charakterystyka lasów,
- charakterystyka oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe Puszczy Niepołomickiej,
- organizacja zaopatrzenia wodnego w czasie działań ratowniczo - gaśniczych.
Po zakończonych zajęciach teoretycznych uczestnicy warsztatów udali się na rekonesans po Puszczy Niepołomickiej.
Kolejnego dnia Dowódca JRG - st. kpt. Leszek Kasiński omówił ćwiczenie praktyczne, którego celem było podanie 3 prądów gaśniczych z działek wodnych o łącznej wydajności 5000l/min w oparciu o przeciwpożarowy zbiornik wodny zlokalizowany w odległości 600m od miejsca pożaru.
Po zakończonych warsztatach przyszedł czas na zakończenie, w czasie którego Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce - st. kpt. Przemysław Przęczek serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za ogromne zaangażowanie. Szczególne podziękowania skierował także do prelegentów oraz dh Dariusza Pilcha za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia.

zdjęcia: archiwum JRG. OSP Wola Batorska
opracowanie: st. kpt. Masternak Michał/ kpt. Robert Ulman05-09-2019