Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Odprawa Prezesów i Naczelników OSP z terenu powiatu wielickiego

W dniu 27.10.2012 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kłaju odbyła się odprawa Prezesów i Naczelników OSP powiatu wielickiego z Komendantem Powiatowym PSP w Wieliczce mł. bryg. mgr Aleksandrem Starowiczem.W odprawie uczestniczyło 58 przedstawicieli lokalnych jednostek OSP. Wyznaczeni przez Komendanta oficerowie zreferowali zagadnienia dotyczące między innymi praw i obowiązków kierujących działaniami ratowniczymi, bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, stworzenia ewidencji i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, szkolenia członków OSP, bieżących spraw operacyjnych dotyczących współpracy KP PSP Wieliczka z OSP powiatu wielickiego.
Bieżące sprawy statutowe omówił Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP dh Władysław Kucharski.30-10-2012