Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Wizytacja Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Muszynie

23 sierpnia 2019 roku Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce st. kpt. Przemysław Przęczek wizytował Obóz Strażacki Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Niepołomice. Obóz rozpoczął się 18 sierpnia i będzie trwał do 27.08.2019 roku. Od wielu lat organizatorem takiej formy wypoczynku jest Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej.

23 sierpnia podczas uroczystej zbiórki obóz wizytowali:

Tomasz Tomala – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury
Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
st. kpt. Przemysław Przęczek – Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce
dh Leszek Łach – Komendant Miejsko-Gminny OSP Niepołomice
dh Stanisław Dąbroś – Prezes OSP Niepołomice
dh Janusz Siwek – OSP Wola Batorska
dh Beata Kukla – OSP Zabierzów Bocheński

Obóz został zorganizowany dzięki znacznemu wsparciu finansowemu środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W czasie pobytu młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach prowadzonych przez instruktorów oraz Druhów OSP. Młodzi adepci sztuki pożarniczej poznają m.in.: techniki gaszenia pożarów, sprzęt pożarniczy, zasady musztry, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wiele innych...26-08-2019