Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Ćwiczenia na obiekcie - Zasada Trans Spedition

W dnu 06.06.2019 Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Wieliczce z zastępami OSP z terenu gminy Kłaj brały udział w ćwiczeniach na obiekcie Zasada Trans Spedition w Targowisku.W założeniu do ćwiczeń przyjęto pożar jednej z hal magazynowych na terenie obiektu. Głównym celem do zrealizowania było podanie jak największej ilości prądów gaśniczych w natarciu na palącą się halę przy zachowaniu ciągłości podawania środka gaśniczego przez 20 minut. W ćwiczeniach udział brały wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Kłaj.07-06-2019