Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Podpisanie porozumienia o włączeniu jednostki OSP Szarów do KSRG

W dniu 3 października w siedzibie UG Kłaj doszło do podpisania przez Wójta Gminy Kłaj, p. Zbigniewa Strączka, Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce mł. bryg. Aleksandra Starowicza oraz Prezesa OSP Szarów, dh Mirosława Włodarza porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP Szarów do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. W spotkaniu ponadto udział wzięli: p. Adam Kociołek – Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego, mł. kpt. Drewecki Artur -st. specjalista wydziału operacyjno – szkoleniowego KP PSP Wieliczka, dh Dariusz Pilch – Komendant Gminny OSP Gm. Kłaj oraz dh Mateusz Dziedzic – naczelnik OPS Szarów. Podpisanie porozumienia rozpoczęło procedurę starania się o włączenie jednostki do KSRG, którą zakończy pozytywna lub negatywna decyzja Komendanta Głównego.03-10-2012