Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W GDOWIE

W Gdowie odbył się Road Show, czyli międzynarodowy program edukacyjny na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W roli prelegentów w wydarzeniu udział wzięli między innymi przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, Policji oraz Pogotowia Ratunkowego. Program skierowany głównie do dzieci, młodzieży jak również seniorów cieszył się ogromną popularnością. Tylko w jednym dniu z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego zostało zapoznanych ponad 1000 osób.05-04-2019