Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Komora ogniowa w OSP Kłaj

Komora ogniowa zlokalizowana na terenie jednostki OSP Kłaj jest nowym obiektem umożliwiającym prowadzenie praktycznych ćwiczeń dla strażaków w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. Zajęcia realizowane w ramach doskonalenia zawodowego w kontenerze ogniowym podnoszą poziom wyszkolenia oraz przygotowania strażaków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.03-04-2019