Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Nowe GCBA 4/24 Volvo FL290 w szeregach OSP Czarnochowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnochowicach zakupiła ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL290 GCBA 4/24, wyprodukowany przez firmę Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o. Zakupiony pojazd, sfinansowany został z budżetów Miasta i Gminy Wieliczka, Zarzadu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie oraz Państwowej Straży Pożarnej - w ramach dofinansowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.Typ: GCBA 4/24
Podwozie: Volvo FL290
Zabudowa: PS Szczęśniak
Zbiornik wodny: 4000 l
Zbiornik na środek pianotwórczy: 400 l
Ilość miejsc: 6
Układ miejsc: 1+1+4
Napęd 4x230-09-2012