Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Szkolenie strażaków z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

9 marca 2019 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce odbyło się szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze jednostki ratowniczo - gaśniczej oraz druhowie z jednostek OSP uczestniczący w szkoleniu podstawowym dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu wielickiego.
W części teoretycznej zostały omówione zagadnienia związane z rozwojem i rozprzestrzenianiem się pożarów wewnętrznych oraz wyborem odpowiedniej formy działań gaśniczych.

Część praktyczna obejmowała pokaz z wykorzystaniem drewnianych modeli domków, gdzie kontrolując przebieg pożaru przedstawiono takie zjawiska jak rozgorzenie i wsteczny ciąg płomieni.
Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce oraz druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Marcina Chuchro. Dziękujemy!


Opracowanie: kpt. Ulman Robert
Zdjęcia: Archiwum JRG13-03-2019