Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Narada Roczna podsumowująca działalność KP PSP w Wieliczce za rok 2018

4 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Kampusu Wielickiego odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce za rok 2018 połączona z naradą szkoleniową Prezesów i Naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wielickiego.
W spotkaniu wzięli udział między innymi: p.o. małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Marek Bębenek, przedstawiciel parlamentu - Pani Poseł Urszula Rusecka, Starosta Powiatu Wielickiego - Pan Adam Kociołek, przedstawiciele władz samorządu, gospodarze gmin z terenu powiatu, przedstawiciel Policji, Komendanci Gminni OSP, Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce.
W pierwszej części narady podsumowano działalność Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce za rok ubiegły. Przedstawiono stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wielickiego, problemy jakie wyniknęły w trakcie realizacji zadań, a także cele do realizacji w roku bieżącym ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej, prewencyjnej oraz logistycznej.
Pełniący obowiązki komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Marek Bębenek wysoko ocenił pracę wielickich strażaków i druhów ochotników, podziękował wszystkim, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wspierają ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu, a także przedstawił zadania do realizacji w roku bieżącym.
W swoim wystąpieniu Pani Poseł Urszula Rusecka podziękowała wszystkim strażakom za ich poświecenie, zaangażowanie i pełnioną służbę.
W imieniu obecnych na naradzie władz samorządu głos zabrał Starosta Wielicki - Pan Adam Kociołek, który podkreślił jak ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu odgrywa zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak również Ochotnicze Straże Pożarne. Pogratulował wyników osiągniętych przez jednostkę, życząc jednocześnie osiągnięcia zaplanowanych celów w 2019 r.
W imieniu druhów OSP głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieliczce dh Władysław Kucharski.

W drugiej części narady funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Wieliczce omówili następujące tematy:
- ratownictwo medyczne w PSP i OSP,
- podsumowanie V Manewrów Ratowniczych Powiatu Wielickiego,
- współpraca z mediami,
- kierowanie działaniem ratowniczym,
- wspólne ćwiczenia JRG Wieliczka z jednostkami OSP.
Omówiono również tematy bieżące dotyczące m.in. współpracy PSP i OSP.
Naradę roczną zakończył komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce st. kpt. Przemysław Przęczek, który podziękował druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz samorządom za współpracę.

Opracowanie: kpt. Robert Ulman, mł. kpt. Marcin Musiał
Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Wieliczce

05-03-2019