Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Ostatnia służba zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce

31 stycznia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce miał miejsce uroczysty apel z okazji zakończenia służby przez zastępcę komendanta powiatowego PSP w Wieliczce st. bryg. Macieja Wolaka.

Obecny na apelu małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak w imieniu własnym i wszystkich pracowników tut. komendy podziękował przechodzącemu w stan spoczynku funkcjonariuszowi za długoletnią służbę i owocną pracę. Na zakończenie apelu odchodzący ze służby st. bryg. Maciej Wolak podziękował wszystkim pracownikom KP PSP w Wieliczce za współpracę.
Przechodzący w stan spoczynku strażak otrzymał od pracowników komendy okolicznościowy upominek.

Opracowanie: kpt. Robert Ulman, mł. kpt. Bartosz Kłosowicz
Zdjęcia: Archiwum JRG04-02-2019