Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Podsumowanie akcji "Otwarte Strażnice"

Od początku roku w ramach prewencji społecznej wieliccy strażacy rozpoczęli cykl zajęć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy pod nazwą „Otwarte Strażnice”.
W tym czasie dzieci ze szkół i przedszkoli dowiedzieli się na czym polega praca strażaka, obejrzeli sprzęt strażacki, a nawet spróbowali swoich sił korzystając z niego.
Bezpośrednia możliwość kontaktu ze strażakami przybliżyła zwiedzającym problematykę ochrony przeciwpożarowej i codzienny trud zawodu strażaka. Spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi były również okazją do przekazania informacji nt. zagrożeń mogących wystąpić podczas zimowego wypoczynku. Dodatkowo można było się dowiedzieć, co należy zrobić w sytuacji zagrożenia.
Do dnia dzisiejszego Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą odwiedziło w sumie 68 osób.

Zapraszamy!

Opracowanie: kpt. Ulman Robert, st. kpt. Leszek Kasiński
Zdjęcie: Archiwum JRG24-01-2019