Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Uroczystość upamiętnienia 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

7 listopada 2018 r. w związku ze zbliżającą się 100-ną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości celem upamiętnienia Polaków, którzy oddali życie za Wolną i Niepodległą Polskę st. kpt. Przemysław Przęczek - komendant powiatowy PSP w Wieliczce zorganizował spotkanie na terenie Kopalni Soli w Wieliczce.
W spotkaniu udział wzięli: nadbrygadier Stanisław Nowak - małopolski komendant wojewódzki PSP oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu województwa małopolskiego.
Po wysłuchaniu prelekcji wszyscy udali się do groty, gdzie uroczyście złożono wieniec pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.


Opracowanie: kpt. Robert Ulman
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Wieliczka09-11-2018