Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

W dniu 20 października 2018 roku zostało zakończone szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z terenu powiatu wielickiego. Szkolenie realizowane było według programu nauczania „System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce w okresie od 11 sierpnia do 16 września 2018 r. Zajęcia w ramach szkolenia były przeprowadzone w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce.
Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego przystąpiło 29 druhów. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

Opracowanie: kpt. Robert Ulman
Zdjęcia: archiwum JRG20-10-2018