Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „Grabie 2018”

W czwartek 11 października 2018 roku w miejscowości Grabie (gmina Wieliczka) odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe, których scenariusz zakładał pożar zabytkowego, drewnianego kościoła. W ćwiczeniach brało udział 12 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu wielickiego, 3 zastępy Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz Policja.
W sumie ćwiczyło ponad 60 strażaków.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie:
- założeń Powiatowego Planu Ratowniczego,
- procedur dysponowania sił i środków,
- taktyczno-technicznych możliwości zastępów przewidzianych do udziału w ćwiczeniach, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji zaopatrzenia wodnego,
- systemów łączności współdziałania i dowodzenia,
- pracy sztabu Kierującego Działaniem Ratowniczym,
- zaplecza logistycznego.

Ćwiczenia nadzorowali: Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce - st. kpt. Przemysław Przęczek oraz oficer Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Opracowanie: kpt. Robert Ulman, mł. kpt. Marcin Musiał, KP PSP Wieliczka
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Wieliczka11-10-2018