Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego technika w sekcji ds. finansów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce poszukuje kandydata na stanowisko starszy technik - stanowisko pomocnicze i obsługi w sekcji ds. finansów.
Liczba lub wymiar etatu: 1/1

Główne obowiązki:

- sprawdzanie faktur i dokumentów gotówkowych pod względem formalno — rachunkowym;

- przygotowywanie przelewów;

- prowadzenie rejestru spraw;

- naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie miesięcznych list płac i dodatkowych list dotyczących świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy;

- naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji ZUS miesięcznych, deklaracji podatkowych rocznych;

- rozliczanie delegacji służbowych krajowych;

- zastępowanie Głównego Księgowego w przypadku czasowej nieobecności;

- wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego w ramach zadań realizowanych przez sekcję ds. finansów.

Wykształcenie:

co najmniej średnie

Doświadczenie zawodowe:

minimum 2 lata pracy zawodowej w księgowości

Wymagania konieczne:

- biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych;

- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; - umiejętność obsługi programu Płatnik; - umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

- doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych, - wykształcenie wyższe ekonomiczne
POBIERZ PDF:Informacja o naborze

POBIERZ PDF:Wzór oświadczenia17-09-2018