Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

V Manewry Ratownicze Powiatu Wielickiego podmiotów tworzących KSRG

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce informuje, iż na dzień 6 października 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie V Manewrów Ratowniczych Powiatu Wielickiego.

Manewry w swojej formule zawierać będą zadania z zakresu taktyki działań gaśniczych, ratownictwa technicznego oraz medycznego na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szczegóły określa Regulamin Manewrów.

Drużyny należy zgłaszać do dnia 24 września 2018 r. na załączonym formularzu.

Wszelkie pytania związane z manewrami prosimy kierować do Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego KP PSP Wieliczka telefonicznie 12 289-49-29 lub na adres e-mail pr@pspwieliczka.pl, oraz do Powiatowego Koordynatora Ratownictwa Medycznego.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nowo dodany punkt 17 warunków ogólnych Regulaminu, gdyż obowiązuje on dopiero od tegorocznej edycji Manewrów.

1. Regulamin manewrów
2. Formularz zgłoszeniowy PDF
3. Formularz zgłoszeniowy DOC20-09-2018