Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Kampania nowotworowa wśród starażaków.

Czy wiesz, że 60% strażaków umiera na raka?
Badania wykazały, że ryzyko zachorowania przez strażaków na nowotwór jest w niektórych przypadkach dwukrotnie większe niż u innych ludzi.


Kampania nowotworowa wśród starażaków (prezentacja)27-08-2018