Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Wizytacja obozu MDP

24 sierpnia 2018 roku Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce st. kpt. Przemysław Przęczek wizytował obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Złockie, woj. małopolskie.Obóz rozpoczął się 23 sierpnia i będzie trwał do 01.09.2018 roku. Od wielu lat, organizatorem takiej aktywnej formy wypoczynku jest Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Batorskiej.
Podczas wizyty komendant powiatowy spotkał się z uczestnikami i kadrą obozu.

Obóz został zorganizowany dzięki znacznemu wsparciu finansowemu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanych przez Komendanta Głównego PSP oraz środków Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

W czasie pobytu młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach prowadzonych przez instruktorów oraz druhów z OSP. Młodzi adepci sztuki pożarniczej poznają m.in.: techniki gaszenia pożarów, sprzęt służący do gaszenia pożarów, zasady musztry strażackiej oraz pierwszej pomocy medycznej.
Uczestnicy obozu okazując zadowolenie z pobytu na obozie zapewnili, iż zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w swych macierzystych jednostkach OSP.

Opracowanie: kpt. Robert Ulman/mł. kpt. Marcin Musiał27-08-2018