Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wielickiego kolejny raz podnosili swoje kwalifikacje, tym razem podczas „Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Celem szkolenia było przygotowanie strażaków OSP do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w OSP.

Zajęcia szkoleniowe zakończą się egzaminem końcowym 7 września 2018 r.


Opracowanie: kpt. Robert Ulman
Zdjęcie: OSP Książnice22-08-2018