Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

W dniach od 11 sierpnia do 16 września na terenie KP PSP w Wieliczce odbywać się będzie szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z terenu powiatu wielickiego.
W trakcie szkolenia strażacy uczyć się będą teorii i praktyki zarówno taktyki gaszenia pożarów jak i działań podczas innych miejscowych zagrożeń, organizacji akcji ratowniczych, a także zapoznawać się będą ze sprzętem ratowniczym oraz łączności.
W zakresie szkolenia realizowane będą także elementy musztry i służby wewnętrznej.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzić będą funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce.
Zajęcia szkoleniowe zakończą się egzaminem końcowym 20 października 2018 r.


Opracowanie: kpt. Robert Ulman
Zdjęcie: Archiwum JRG22-08-2018