Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Pracowity początek weekend-u

10.08.2018 roku w godzinach popołudniowych na terenie powiatu Wielickiego rozpoczęły się burze, intensywne opady deszczu i mocny wiatr.
W wyniku tego zjawiska do godziny 9:00 dnia 11.08.2018 r. strażacy powiatu wielickiego wyjeżdżali ok. 50 razy . Zdarzenia dotyczyły głównie zalań posesji, domów, piwnic, dróg, usuwania wiatrołomów.
Na dzień dzisiejszy (11.10.18r. godz. 9:30) SKKP w Wieliczce otrzymuje ciągle zgłoszenia o zalaniach, wiatrołomach, ale ich ilość znacznie spadła w porównaniu do dnia wczorajszego.

Opracował: kpt. Chmura D.11-08-2018