Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

BEZPIECZNE WAKACJE – otwarte strażnice 2013

Jak wygląda codzienna praca strażaków? Jaki sprzęt wykorzystują przy niesieniu pomocy? Wszystkich chcących uzyskać informacje na ten temat zapraszamy do zwiedzania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Wieliczce. Podczas zwiedzania będzie możliwość zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem jednostki oraz prowadzoną działalnością ratowniczo – gaśniczą oraz zasadami bezpiecznego wypoczynku.
Przedstawicieli zorganizowanych grup dzieci i młodzieży prosimy o umawianie terminów zwiedzania pod numerami telefonów: 12 289 49 39 lub 12 289 49 46.

poradnik VADEMECUM letnie
30-06-2013