Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Wizytacja obozu MDP

2 sierpnia 2018 r. Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce st. kpt. Przemysław Przęczek oraz starszy specjalista wydziału operacyjno-szkoleniowego mł. kpt. Bartosz Kłosowicz wizytowali obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Śniadka Druga, woj. świętokrzyskie.
Obóz rozpoczął się 1 sierpnia i będzie trwał do 10.08.2018 r. Od wielu lat, organizatorem takiej aktywnej formy wypoczynku jest Ochotnicza Straż Pożarna w Zabawie, gm. Wieliczka.
Podczas wizyty komendant powiatowy spotkał się z uczestnikami i kadrą obozu.
Obóz został zorganizowany dzięki znacznemu wsparciu finansowemu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanych przez Komendanta Głównego PSP oraz środków Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.
W czasie pobytu młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach prowadzonych przez instruktorów oraz druhów z OSP. Młodzi adepci sztuki pożarniczej poznają m.in.: techniki gaszenia pożarów, sprzęt służący do gaszenia pożarów, zasady musztry strażackiej oraz pierwszej pomocy medycznej.
Uczestnicy obozu okazując zadowolenie z pobytu na obozie zapewnili, iż zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w swych macierzystych jednostkach OSP.

Opracowanie: kpt. Robert Ulman/mł. kpt. Marcin Musiał03-08-2018