Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka 2012”

26 maja 2012 roku godz. 13.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Klemensa przy ul. Zamkowej w Wieliczce rozpoczęły się obchody uroczystości wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce oraz jubileuszu 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce w ramach Powiatowych Obchodów „Dnia Strażaka 2012”. Po Mszy Świętej pododdziały przemaszerowały na plac przed Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym przy ul. Kościuszki. Meldunek o gotowości do uroczystego apelu został złożony Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – nadbrygadierowi Januszowi Skulichowi, który dokonał przeglądu pododdziałów. Po podniesieniu flagi państwowej i przemówieniach zaproszonych gości nastąpiło wręczenie sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce, poprzedzone jego poświęceniem, wbiciem pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru i wpisami do księgi pamiątkowej.

Z inicjatywy Starosty Wielickiego – Pana Jacka Juszkiewicza jesienią ubiegłego roku, zawiązał się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. Dzięki staraniom tego komitetu z dniem 26 maja 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych – Pan Jacek Cichocki, nadał sztandar tutejszej komendzie. Nadanie sztandaru jest zwieńczeniem wieloletniej działalności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Sztandar Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce składa się z płata, głowicy i drzewca. Płat sztandaru wykonany jest z tkaniny w kształcie kwadratu o boku długości 1m, koloru czerwonego po stronie głównej i błękitnego po stronie odwrotnej, obszytej obustronnie złotą taśmą. Na stronie głównej płata znajduje się równoramienny krzyż koloru białego. Pośrodku krzyża umieszczone jest godło państwowe na okrągłej tarczy, obramowanej wieńcem z liści laurowych w kolorze złotym oraz napisem „W SŁUŻBIE OJCZYZNY”.
Na stronie odwrotnej znajduje się wizerunek św. Floriana. Wizerunek obramowany jest napisem „KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE”.
W dolnych rogach umieszczone są daty: w lewym „1999” - jako rok powstania komendy, natomiast w prawym „2012” – czyli data nadania sztandaru. Ponadto w górnych jego rogach umieszczone są: w lewym - herb Powiatu Wielickiego, w prawym - emblemat Państwowej Straży Pożarnej.
Podstawę głowicy stanowi srebrna tarcza z wytoczonym obustronnie hełmem strażackim, zwieńczona od dołu wieńcem laurowym w kolorze złotym. Z górnej części tarczy wychodzą dwa strażackie toporki złączone ostrzami z wieńcem, a z metalowego koła przymocowanego do drzewca wyrasta płomień o pięciu rozgałęzieniach.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli:
1. Premier Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP (w jego imieniu wbicia symbolicznego gwoździa do drzewca sztandaru dokonał v-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - druh Władysław Kucharski
2. Pan Jarosław Gowin – Minister Sprawiedliwości ,
3. nadbrygadier Janusz Skulich – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
4. nadbrygadier Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP,
5. Pan Wojciech Kozak – V-ce Marszałek Województwa Małopolskiego,
6. Ksiądz starszy kapitan Władysław Kulig – Kapelan Małopolskich Strażaków,
7. Pan Jacek Juszkiewicz – Starosta Wielicki,
8. Pan Adam Kociołek – Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego,
9. Pan Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka,
10. Pan Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice,
11. Pan Zbigniew Wojas – Wójt Gminy Gdów,
12. Pan Henryk Gawor – Wójt Gminy Biskupice,
13. Pan Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj, (w jego imieniu wbicia symbolicznego gwoździa dokonał Sekretarz Gminy Kłaj – Pan Zbigniew Fic)
14. nadbryg. w st. spocz. Seweryn Dyja – były Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
15. druh Władysław Kucharski – v-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.


W swoim przemówieniu Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce mł. bryg. Aleksander Starowicz podziękował przedstawicielom władz samorządowych, Staroście Wielickiemu, Burmistrzom i Wójtom z powiatu wielickiego, sponsorom i fundatorom sztandaru, pocztom sztandarowym, kompanii honorowej, pododdziałom i orkiestrze, wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania wspaniałej oprawy uroczystości.27-05-2012