Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie przepisów RODO, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce w trosce o bezpieczeństwo obywateli informuje, że w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego, prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych oraz przewidzianej prawem działalności administracyjnej zamieszcza poniższy zbiór informacji jakie powinny być przekazane osobie, której dane dotyczą w celu realizacji obowiązków informacyjnych określonych w RODO w stosunku do tych osób:


25-05-2018