Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

Poczucie bezpieczeństwa jest w życiu każdego człowieka jedną z fundamentalnych wartości.....List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji26-09-2018