Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Pożar w strefie ekonomicznej w Niepołomicach

05.04.2012r. o godzinie 0:14 Dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Wieliczce otrzymał zgłoszenie o pożarze na terenie zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych.Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu ratowniczego okazało się, że pożarem objęte było składowisko znajdujące się na terenie zakładu. W trakcie pożaru dochodziło do licznych wybuchów beczek z substancjami ropopochodnymi, rozpuszczalnikami, farbami, oraz butli z gazem propan butan. Ogień zagrażał pobliskiemu budynkowi biurowemu, przekaźnikowi telefonii komórkowej, trzem zbiornikom wypełnionym substancją ropopochodną (każdy pojemność 40 000l), budynkowi sąsiedniego zakładu, ciągnikowi siodłowemu, dwóm koparkom. Chmura gryzącego dymu kierowała się w stronę centrum Niepołomic.
Działania ratowniczo – gaśnicze polegały na podaniu 6 prądów wody W52 oraz 1 prądu piany z działka przenośnego w obronie budynku biurowego, przekaźnika telefonii komórkowej oraz składowiska palet drewnianych, ewakuacji samochodu ciężarowego, 2 koparek oraz wózka widłowego poza teren zakładu, odcięciu dopływu prądu do zakładu, budowie zasilania wodnego z 2 pobliskich hydrantów oraz magistrali wodnej z ul. Grabskiej oddalonej o około 150 m od miejsca pożaru, podaniu piany ciężkiej z działka przenośnego na palące się beczki z substancjami ropopochodnymi, prądu wody w obronie sąsiadującego z miejscem pożaru zakładu, prądu wody z działka przenośnego w obronie 3 zbiorników z substancją ropopochodną, prądu wody z szybkiego natarcia na dach kolejnego budynku zakładu sąsiadującego, budowie zasilania wodnego z przyzakładowego zbiornika przeciwpożarowego, podaniu prądu wody na palące się trawy pomiędzy ogniskiem pożaru a zagrożonymi obiektami sąsiedniego zakładu, dwóch prądów wody zasilanych z cieku wodnego przy pomocy motopomp pływających schładzaniu zbiorników z substancjami ropopochodnymi przy użyciu działka przenośnego. Podczas działań ratowniczo – gaśniczych prowadzona była ciągła kontrola stężenia składu powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie płonącego składu oraz w Niepołomicach.
Spaleniu uległo około 300 ton materiału przeznaczonego do utylizacji ( m.in. szmaty, benzyna, farby, oleje), urządzenia technologiczne, około 600 szt. pojemników DPPL, instalacja zasilająca maszt telefonii komórkowej, uszkodzeniu uległ dach i elewacja budynku firmy sąsiadującej , zniszczone zostały szyby w budynku zakładu utylizacji.
Działania trwały ponad 16 godzin.

O pożarze w TVN24.pl:
Wielki pożar w Niepołomicach. Wybuchy, 50 jednostek straży04-04-2012