Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Pracowity sobotni wieczór dla wielickich strażaków

28.04.2018 r. w godzinach między 19:30 a 20:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Staży Pożarnej w Wieliczce, otrzymało trzy zgłoszenia dotyczące pożarów i miejscowego zagrożenia.

O godzinie 19:35 Dyżurny Operacyjny powiatu wielickiego, otrzymał informację o pożarze samochodu osobowego na skrzyżowaniu Drogi Krajowej 94 i ul. Reformackiej w Wieliczce. Zadysponowano dwa zastępy gaśnicze z JRG Wieliczka i zastęp gaśniczy z OSP Czarnochowice.
Niedługo potem tj. o godz. 19:37 Stanowisko Kierowania otrzymało także zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych w miejscowości Biskupice. Dyżurny przedysponował więc jeden zastęp z JRG Wieliczka do zdarzenia w Biskupicach i dodatkowo zadysponował zastęp z OSP Biskupice.
Pożar komory silnika samochodu osobowego w Wieliczce próbowali ugasić kierowca i inni uczestnicy ruchu. Dopiero przybyłe na miejsce jednostki ochrony przeciwpożarowej (JOP) zlokalizowały zagrożenie i ugasiły pożar jednym prądem gaśniczym w natarciu.
Tymczasem w Biskupicach przybyłe na miejsce JOP stwierdziły wypadek dwóch samochodów osobowych z jedną osobą poszkodowaną. Osoba ta zaopatrywana była przez Zespół Ratownictwa Medycznego przed przybyciem JOP.
Po zakończeniu działań przy pożarze w Wieliczce i powrocie do koszar SKKP, otrzymało zgłoszenie z monitoringu o pożarze w Hotelu przy ul. Dębowskiego w Wieliczce.
Z racji braku jednego zastępu gaśniczego z JRG do działań zadysponowano zastępy gaśnicze: z OSP Wieliczka, JRG Wieliczka i podnośnik hydrauliczny .
Po przybyciu na miejsce stwierdzono alarm fałszywy - dym papierosowy.
Po zakończeniu działań zarówno w Wieliczce jak i Biskupicach wrócono do koszar.

Jednoczesne występowanie zdarzeń stanowi poważne wyzwanie nie tylko dla Dyżurnego Operacyjnego, ale także jednostek OSP, których dyspozycyjność nabiera w takich sytuacjach szczególnego znaczenia.

Opracował: kpt. Chmura D.
Zdjęcia: Kpt. Szarek M.28-04-2018