Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Pokazy JRG Wieliczka w Miasteczku Rowerowym

27.04.2018 roku zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wieliczce brał udział w pokazach na terenie Miasteczka Rowerowego w Wieliczce.
Miasteczko Rowerowe jest nowo powstałym obiektem, największym tego typu w Małopolsce.
Podczas pokazów strażacy prezentowali samochód pożarniczy GBARt 2,5/16 Mercedes wraz ze sprzętem pożarniczym będącym na jego wyposażeniu.
Prezentacja tegoż sprzętu stanowiła urozmaicenie pierwszych dni otwarcia Miasteczka i promocję ochrony przeciwpożarowej wśród najmłodszych powiatu wielickiego.

Opracował: kpt. Chmura D.
Zdjęcie: archiwum JRG Wieliczka27-04-2018