Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

14 kwietnia 2018 r. w siedzibie jednostki OSP Wola Batorska odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do konkursu przystąpiło 43 druhen i druhów z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie powiatu wielickiego.Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieliczce, Zarząd jednostki OSP Wola Batorska oraz Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce.

Uczestnicy zmierzyli się z testem jednokrotnego wyboru. Zakres tematyczny był bardzo szeroki i obejmował elementy: pierwszej pomocy, historii pożarnictwa, struktury organizacyjnej OSP, sprzętu, umundurowania, zagadnień z ochrony przeciwpożarowej i innych.

Druhny i druhowie rozwiązywali test pod czujnym okiem organizatorów i komisji. Po zakończeniu zmagań turniejowych nastąpiła ceremonia ogłoszenia wyników oraz wręczenie nagród. Nagrody zostały ufundowane ze środków: Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Gratulujemy osobom z najlepszymi wynikami oraz wszystkim uczestnikom!

Opracowanie: mł. kpt. Robert Ulman, mł. kpt. Marcin Musiał19-04-2018