Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Kolejny pracowity weekend wielickich strażaków

Kilka pogodnych dni sprawiło, że powrócił problem związany z wypalaniem traw.
Podczas weekendu strażacy odnotowali 23 interwencje na terenie naszego powiatu.
Najwięcej, bo aż 17 zgłoszeń dotyczyło pożarów traw.

Opracowanie: mł. kpt. Robert Ulman
Zdjęcie: OSP Niepołomice10-04-2018