Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Spotkanie sprawozdawcze służb z Powiatu Wielickiego

W dniu 23.03.2012r. Odbyło się spotkanie sprawozdawcze służb z terenu powiatu wielickiego. Podsumowania minionego roku dokonali szefowie: Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Aleksander Starowicz, Powiatowej Komendy Policji Krzysztof Kühl, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ryszarda Zakrzewska Zachwieja, Powiatowego Urzędu Pracy Tadeusz Mysiński, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Andrzej Jura, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Elżbieta Beata Suchanik oraz Anna Machowska–Rejman z Powiatowej Inspekcji Weterynarii. Część sprawozdawczą zakończył starosta wielicki Jacek Juszkiewicz, który podsumował działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego.22-03-2012